จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ < >
จุดน่าสนใจสะพานข้ามแม่น้ำแควอุทยานแห่งชาติเอราวัณ < >