• มาร์ชวิมานแสดดำ


       ใต้ร่มแสดดำร่มเย็นเหมือนเป็นสวรรค์      จงร่วมสร้างสรรค์ให้วิไลเกรียงไกรผุดผ่อง
  เราอยู่ร่วมกันฉันท์พี่และน้อง      ใต้ร่มเวียงทองแสดดำยิ่งใหญ่อนันต์
  ใต้ร่มแสดดำร่มเย็นดังเป็นวิมาน      ใครมารุกรานต่อสู้มิเคยไหวหวั่น
  จงสามัคคี อย่าแยกแตกกัน      ใครมาเย้ยหยันไม่หวั่นเกรงใคร
       * ทำอะไรต้องให้วิเศษ      อยู่ในขอบเขตวินัยเราทำได้
  การเรียน การเล่น เด่นกว่าใคร ๆ      ทุกคนพร้อมใจร่วมจิตภักดี
  คติค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน      สมัครสมานงานนั้นเราทำเต็มที่
  เราจะตั้งอยู่ในคุณงามความดี      พวกเรายอมพลีเพื่อศักดิ์ศรีของเรา
  ( ซ้ำ *)