ตารางเรียน เทอม 1/2567
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 1/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 1/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 1/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 2/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 2/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 2/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 3/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 3/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 3/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 4/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 4/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 4/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 5/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 5/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 5/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 6/1 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 6/2 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน
ชั้นมัธยัมศึกาาปีที่ 6/3 คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน