[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

สภาพทั่วไป

        โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านมาง ( โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ปัจจุบัน )  มีนายเอนก  ไทยศิลป์  รักษาการครูใหญ่  มีนักเรียนครั้งแรก  28  คน   ต่อมา  พ.ศ.  2519  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก.  จำนวน  6  ห้องเรียน  ในบริเวณที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านมาง  โดยการนำของนายเสน่ห์   ไทยศิลป์   กำนันตำบลบ้านมาง  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  เลขที่  251   หมู่  1  ตำบลบ้านมาง   อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 48 ตารางวา  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาประมาณ  120  กิโลเมตร

          ปีการศึกษา  2535  ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เรื่อง โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเป็นโรงเรียน 1  อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546

ปัจจุบันโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม    เปิดสอนแบบสหศึกษา  ไป กลับ   ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 คือ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  19  ห้องเรียน   จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง   ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายเฉลียว  วรรณทอง


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0