[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
อัตลักษณ์โรงเรียน  
 

วิ สัยทัศน์       :   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

อัตลักษณ์        :        ประหยัด  อดออม

เอกลักษณ์   :           รักความเป็นไทย

ปรัชญาของโรงเรียน  :   สุวิชาโน   ภว   โหติ         :     ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ                        

คติพจน์ของโรงเรียน   ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

อักษรย่อ         ช.ม.ว.

สีประจำโรงเรียน         แสด – ดำ

                                       สีแสด    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

                                                 ดำ        หมายถึง  สีแห่งความรัก  ความสามัคคี


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0